Home 9 Oferta 9 RODO Śląsk

Prawnik RODO – Śląsk

Ochrona danych osobowych to jedna z głównych specjalizacji prowadzonej przez nas Kancelarii. Nasz prawnik RODO na Śląsku zapewnia kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i przetwarzania systemu ochrony danych osobowych – bazując na jego zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, ale również wdrożenie prostego i zrozumiałego dla konsumentów systemu.

Prawnik ds. RODO specjalizuje się w:

  • tworzeniu niezbędnej dokumentacji,
  • analizach ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
  • wdrażaniu wymogów RODO w firmie,
  • przeprowadzaniu niezbędnych szkoleń,
  • udzielaniu wsparcia w ramach pełnionej funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Indywidualne podejście do dokumentacji – prawnik RODO Śląsk

Mamy świadomość, że prawidłowa ochrona danych osobowych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy procedury i system RODO zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Jako doświadczeni prawnicy ds. RODO na Śląsku opracowujemy spersonalizowane rozwiązania. Przygotowanie dokumentacji RODO rozpoczynamy od wnikliwej analizy firmy oraz jej potrzeb – skupiając się na przedmiocie działalności i charakterze działania.
Po zakończeniu działań analitycznych sporządzamy strategię działania, którą szczegółowo omawiamy z Klientem. Dzięki temu mamy możliwość maksymalnego zredukowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w obsługiwanej firmie.