Rozwód – Częstochowa

Zajmujemy się rozwodami w Częstochowie i okolicach. Podpowiadamy, jak przygotować się do sprawy, jakie dokumenty są niezbędne oraz co warto wykonać, aby proces przebiegł z jak najlepszym skutkiem. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najlepszego możliwego przebiegu procesu rozwodowego. Gliwice, Kraków, Katowice i Rybnik to miasta, w których mieszkańcy mogą liczyć na naszą kompleksową pomoc. Wspieramy zawsze wtedy, kiedy doszło do trwałego rozpadu relacji między partnerami.

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Podczas podziału majątku wspólnego, każdy z małżonków musi rozliczyć wydatki i nakłady dokonane z majątku wspólnego na swój osobisty majątek – z wyjątkiem tych, które przyczyniły się do generowania dochodu. Istnieje możliwość żądania zwrotu nakładów ze swojego osobistego majątku na majątek wspólny, z wyjątkiem tych, które służyły do zaspokojenia potrzeb rodziny. W przypadku sporu, sąd może zdecydować o zwrocie nakładów na wniosek jednej ze stron.

Majątek osobisty obejmuje mienie nabyte przed małżeństwem, dziedziczone oraz niektóre prawa majątkowe. Zwrot nakładów może być dokonany tylko w ramach postępowania o podział majątku wspólnego, a wszelkie żądania muszą być wyraźnie udowodnione. Jeśli nie zgłosimy roszczeń w toku tego postępowania, późniejsze dochodzenie ich w sądzie będzie niemożliwe. Wartość nakładów ustala się na podstawie ich wartości w momencie dokonania oraz aktualnych cen. Sąd będzie związany naszymi żądaniami, więc ich dokładne określenie jest kluczowe.