Rozwód – Kraków

Specjalizujemy się w rozwodach w Krakowie. Nasza praktyka skupia się na świadczeniu kompleksowej pomocy osobom pragnącym rozwiązać swoje małżeństwo. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, służymy wsparciem oraz profesjonalnym doradztwem na każdym etapie procesu rozwodowego. Niezależnie od skomplikowania sytuacji, staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów, zapewniając im pomoc prawną bazującą na indywidualnym podejściu oraz pełnym zaangażowaniu.

Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego jest możliwy tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, co najczęściej następuje po rozwodzie. Jeśli wspólność majątkowa została wyłączona w trakcie małżeństwa, podział można przeprowadzić również wtedy. Może to nastąpić poprzez umowę lub w toku postępowania sądowego. Z momentem zawarcia małżeństwa automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa między małżonkami. Obejmuje ona przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa przez oboje lub przez jednego z małżonków (majątek wspólny). Natomiast przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zajmujemy się rozwodami klientów z Nowego Sącza, Krakowa, Częstochowy i całego regionu.

Jakie są sposoby na podzielenie majątku?

Sposoby podziału majątku:

  • zawarcie umowy – strony mogą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego;
  • postępowanie sądowe – jeśli nie ma porozumienia między stronami, można zgłosić sprawę do sądu; wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego.

W postępowaniu sądowym sąd ustala składniki majątku wspólnego i decyduje o ich podziale, biorąc pod uwagę stanowisko obu stron. Może również zadecydować o sprzedaży niektórych składników majątku, jeśli strony się nie zgadzają. Jednakże sprzedaż ta odbywa się według przepisów dotyczących egzekucji, co może obniżyć wartość majątku.