Rozwód – Rybnik

Oferujemy kompleksową pomoc naszym klientom – począwszy od sporządzenia niezbędnej dokumentacji, przez przygotowanie klienta do całego procesu, aż po proponowanie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie rozwodów w Rybniku i okolicach.

W ramach naszych usług zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania rozwodowego. Nasz zespół doświadczonych prawników i doradców pomaga naszym klientom zrozumieć proces rozwodowy i przygotowuje niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmujemy sprawy rozwodowe klientów z Sosnowca, Katowic, Częstochowy i Krakowa.

Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe w przypadku trwałego rozpadu trzech podstawowych więzi między małżonkami: ekonomicznej, duchowej i fizycznej. Oznacza to, że sąd może orzec rozwód, gdy małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie utrzymują kontaktów intymnych i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jeśli jednak sąd uzna, że istnieją szanse na naprawę związku, może zawiesić postępowanie rozwodowe, dając małżonkom możliwość ponownego przemyślenia swoich stanowisk.

Zaniechanie udowadniania winy małżonka może przyspieszyć proces rozwodowy. Zgodnie z zasadami postępowania cywilnego, strona, która wywodzi skutek prawny z danego faktu, musi udowodnić jego istnienie. Zrezygnowanie z udowadniania winy oznacza, że nie trzeba będzie dowodzić, że druga strona jest odpowiedzialna za rozkład pożycia. W przypadku braku dzieci, nie trzeba rozstrzygać kwestii związanych z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami. Jednakże, jeśli małżonkowie mają dzieci, te sprawy będą musiały zostać ustalone w wyroku rozwodowym.