Czy będąc w separacji odpowiada się za długi męża?

Czy będąc w separacji, żona musi obawiać się odpowiedzialności za długi męża? Sprawa ta może wywoływać wiele wątpliwości, zwłaszcza, że regulacje prawne dotyczące małżeństwa i jego rozwiązania są skomplikowane. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii majątkowej w przypadku separacji oraz sytuacjom, w których żona faktycznie może odpowiadać za długi męża.

Stan separacji w małżeństwie a kwestia majątkowa

Separacja to stan prawnie uregulowany, który pozwala małżonkom na czasowe zawieszenie wspólnego życia bez konieczności rozwodu. Separacja prawna potwierdza rozkład pożycia małżeńskiego w sposób zupełny, ale nie trwały – jest to rozwiązanie co do zasady „czasowe”, gdyż przepisy przewidują możliwość zniesienia separacji.

Warto mieć na uwadze, że orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Jak wyjaśnia adwokat z Sosnowca, zgodnie z polskim prawem, jeżeli orzeczona jest separacja prawna między małżonkami, żona nie odpowiada za długi męża. Oznacza to, że wierzyciele nie mają prawa dochodzić od niej spłaty zobowiązań zaciągniętych przez męża po orzeczeniu separacji. Warto jednak pamiętać, że ta zasada dotyczy wyłącznie długów powstałych po orzeczeniu separacji.

Kiedy żona może odpowiadać za długi męża?

Mimo, że separacja prawna wyłącza odpowiedzialność żony za długi męża powstałe po jej orzeczeniu, istnieją sytuacje, w których żona może być zobowiązana do ich spłaty. Dotyczy to przede wszystkim długów zaciągniętych przez męża jeszcze przed separacją. Jeśli małżeństwo zawarte było w systemie wspólności majątkowej, co jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem w Polsce, żona może być odpowiedzialna za długi męża powstałe przed orzeczeniem separacji. W takim przypadku majątek wspólny małżonków jest traktowany jako jeden majątek i małżonkowie wspólnie odpowiadają za zobowiązania wynikające z tego majątku.

W sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte na innym ustawieniu majątkowym, np. na rozdzielności majątkowej, żona może być odpowiedzialna za długi męża tylko wtedy, gdy sama zgodziła się na zaciągnięcie długu lub gdy dług został zaciągnięty na potrzeby wspólnego gospodarstwa domowego.

dług pod lupą