Rozwód – Żywiec

Przyjmujemy interesantów z Żywca, którym zależy na rozwodzie przeprowadzonym z klasą i zaangażowaniem. Zajmujemy się zarówno rozwodami z orzekaniem o winie, jak i bez. Podsuwamy rozwiązania dostosowane do indywidualnej sytuacji oraz sporządzamy konieczne dokumenty. Zajmujemy się sprawami rozwodowymi w Sosnowcu, Krakowie, Katowicach i całym regionie. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu rozwodowego. Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie prawników wyspecjalizowanych w tej dziedzinie, którzy dokładają wszelkich starań, aby proces przebiegł sprawnie i zgodnie z ich oczekiwaniami.

Podział majątku, a sprawa rozwodowa

W trakcie postępowania rozwodowego, podział majątku może być przeprowadzony tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sąd może zgodzić się na dokonanie podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w procesie. W przeciwnym przypadku wniosek ten zostanie zignorowany.

Według stanowiska Sądu Najwyższego, podział majątku w wyroku rozwodowym nie opóźnia postępowania, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku, lub gdy rozstrzygnięcie sporów wymaga jedynie ograniczonego postępowania dowodowego. Decyzja o pozostawieniu wniosku o podział majątku bez rozpoznania może być zawarta w postanowieniu sądowym lub w sentencji wyroku rozwodowego i nie podlega osobnemu odwołaniu. W efekcie – podział majątku wspólnego wraz z rozwodem może nastąpić tylko wtedy, gdy strony są zgodne co do składników majątku, ich wartości i sposobu podziału po ustaniu małżeństwa. W przeciwnym razie, podział taki będzie możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Może zostać przeprowadzony przed notariuszem w przypadku porozumienia stron lub przed sądem w przypadku braku porozumienia, a koszty sporządzenia aktu notarialnego mogą być zbyt wysokie.