Rozwód – Katowice

Potrzebujesz specjalistów od rozwodów w Katowicach? Nasi adwokaci specjalizują się w dziedzinie rozwodów i separacji od lat, przygotowując klientów do osiągnięcia jak najoptymalniejszej sytuacji. Z nami skompletujesz niezbędne dokumenty, przygotujesz się do ewentualnej rozprawy oraz uporządkujesz sprawy finansowe. Zajmujemy się także podziałem majątku w trakcie postępowania oraz pracujemy nad kwestiami alimentów na dzieci i współmałżonków.

Jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

Po otrzymaniu pozwu rozwodowego, sąd zazwyczaj wyznacza termin na złożenie odpowiedzi, który wynosi 14 lub 21 dni. Ważne jest, abyś zachował ten termin, ponieważ rozpoczyna on bieg czasu od momentu otrzymania korespondencji sądowej. Skontaktowanie się z adwokatem po otrzymaniu pozwu jest kluczowe, aby przekazać mu swoje stanowisko. Im więcej czasu będzie miał na przygotowanie odpowiedzi, tym większa pewność, że będzie ona kompletna i zabezpieczy Twoje interesy.

W odpowiedzi na pozew należy zawrzeć swoje żądania, odnieść się do żądań strony przeciwnej oraz przedstawić stan faktyczny. Jest to również moment na zgłoszenie wniosków dowodowych, takich jak dokumenty czy nagrania. Jeśli zgadzasz się na rozwód, odpowiedź może ograniczyć się do wyrażenia zgody i zwięzłego przedstawienia okoliczności. Jeśli jednak masz zastrzeżenia co do żądań strony przeciwnej, konieczne będzie wyczerpujące uzasadnienie swojego stanowiska. Odpowiedź na pozew może być jedyną szansą na przedstawienie swoich argumentów na piśmie w trakcie procesu rozwodowego, ponieważ sąd decyduje, czy i kiedy strona może złożyć pismo procesowe w trakcie postępowania.