Regulamin sprzedaży internetowej dopasowany do wymogów Dyrektywy Omnibus

Branża e-commerce stała się przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. W związku z tym powstała dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161, zwana inaczej Omnibus. Jej regulacje mają na celu przede wszystkim wzmocnienie ochrony praw konsumentów. Oznacza to, że przed przedsiębiorcami stoją nowe wyzwania. Poniżej dowiesz się, jakie zmiany musisz wprowadzić.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym zgodny z dyrektywą Omnibus

Dotychczasowe regulaminy muszą być dostosowane do nowego porządku prawnego poprzez zmianę ich poszczególnych postanowień lub dodanie nowych elementów. Zmodyfikowana treść dokumentu ma bowiem zawierać wszystkie informacje, które narzuca Omnibus. Jako prawnicy od e-commerce ze Śląska, wskazujemy poniżej najważniejsze zmiany. Nie jest bowiem możliwe wyszczególnienie wszystkich koniecznych modyfikacji bez odniesienia do istniejącego regulaminu.

Do regulaminu należy dodać takie elementy jak:

  • numeru telefonu do przedsiębiorcy, a ewentualnie wskazać dodatkowo inne środki komunikacji (np. profil social media, adres e-mail);
  • informacja o odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;
  • termin dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli takie są sprzedawane (zgodnie z nowym porządkiem, powinny być dostarczone niezwłocznie).

Pozyskujesz dane osobowe w zamian za treści cyfrowe w ramach swojego newsletter’a? Wiedz, że powinieneś posiadać do tego regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

W regulaminie należy zmienić:

  • termin odpowiedzi na reklamację – z 30 do 14 dni;
  • termin na złożenie reklamacji – z 1 roku do 2 lat;
  • postanowienia dot. reklamacji tak, aby były zgodne z nowymi zasadami – np. poprzez odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Należy pamiętać, że regulamin może stanowić źródło roszczeń niezadowolonych konsumentów. Każdy błąd w jego treści będzie wówczas działał na niekorzyść przedsiębiorcy.

zakupy przez internet